Hemvård

 Hemvård

Den som har svårt att klara sig hemma på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder kan beviljas hemtjänst. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet.

Hemtjänst kan även vara serviceinsatser som städning, tvätt,  inköp samt matdistribution.

CL Städservice  är godkända utförare av service insattser i Hjo Kommun.

Hur ansöker jag?

Om du vill ansöka om hemtjänst, kontaktar du kommunens växel, då blir du kopplad till en biståndshandläggare. När du lämnat din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning om ditt hjälpbehov och fattar sedan beslut.
Sedan ett par år tillbaka har flera kommuner infört LOV – Lagen om valfrihet inom hemtjänsten.
Fritt val innebär att Du som är beviljad hemtjänst kan välja VEM som DU vill skall hjälpa dig i hemmet.
Syftet med fritt val är att öka inflytandet och valfriheten för dig.


Laddar…